Halloweentocht

Zoals jullie al weten zullen we ook dit jaar weer een halloweentocht organiseren. Deze

zal doorgaan op zaterdag 29 oktober. Dit jaar zal het echter een beetje anders

verlopen. Dit jaar zullen we met enkele andere verenigingen uit het rivierenhof de

handen in elkaar slaan om er weer een griezelig halloween van te maken.

Vanaf 15u start de activiteit voor de jeugd (t.e.m. 12 jaar). Zij zullen een griezelige

tocht maken tussen de deelnemende clubs met afsluiting in het ‘Kasteel Rivierenhof’.

Vanaf 20u zal de tocht voor de volwassenen starten. De tocht zal starten aan het

‘Kasteel Rivierenhof’ en zal tussenstops hebben op elke deelnemende club.

Inschrijven kan t.e.m. 25 oktober. Inschrijven kan bij onze eigen feestcel.

 Maximum 6 à 7 deelnemers per ploeg.

 €10 inschrijvingsgeld per persoon. Hierin zit je deelname, de uitgeschreven

tocht en een 5-tal consumpties inbegrepen.

 Je kan een richtingsuur aangeven wanneer je wil starten.

Wij hopen alvast op jullie talrijke opkomst zoals vorig jaar.

Zo kunnen we onze club weer in een extra goed daglicht

zetten in het Rivierenhof.