Overlijdens Bericht

Met diepe droefenis melden wij u het heengaan van Roza, zus van Hortense, trouwe sympathisant van ATBS.

Een woord van troost
Een warme gloed
Willen wij je bij deze sturen
Zo dat je weet
Dat wij aan je denken
In deze droevige uren

onze oprechte deelneming aan Hortense en familie,

Gelegenheid tot het bijwonen van de plechtigheid en het brengen van een laatste groet aan de asurne op dinsdag 28 juli 2015 om 11 u in de aula van het rouwcentrum LOOTS, Cogelsplein 1-3te Deurne

Samenkomst aan het rouwcentrum om 10.45 uur.

Aansluitend bij de plechtigheid heeft de asverstrooiing plaats op de verspreidingsweide van de begraafplaats van Deurne-Ruggeveld

27498_sterkte_1