Info lidgelden

Lidgelden van toepassing voor seizoen 2023-2024

U5 / Bewegingsschool (*) € 40,00
U7 (*) € 55,00
U9 (*) € 60,00
U11 € 90,00
U13 € 90,00
U15 € 90,00
U17 € 100,00
U19 € 100,00
Senior – Gewestelijke € 132,00
Senior – Kern € 159,00
Recreant € 82,00
Adherent / Recreant zonder licentie € 60,00
Steunend lid € 40,00
Erelid                    (vanaf) € 75,00
Sympathisant vrije bijdrage
Clubblad via e-mail incl.
Clubblad per post € 25,00

(*) Eerste jaar aansluiting = GRATIS