Home

Even ATBS voorstellen

Kon. ATBS Korfbal Club is een vzw opgericht in oktober 1944 en bestaat dus bijna 70 jaar. Omdat de oprichters van ATBS hoofdzakelijk werkzaam waren voor de NV Antwerpse Tramwegen, kreeg onze sportclub de benaming Antwerpse Tramwegen Bureelbedienden Sportkring, kortom ATBS. De aansluiting bij de Koninklijke Belgische Korfbalbond volgde al gauw en een nieuwe sportclub was geboren.

Belangrijk voor ATBS was de opening van het volledig vernieuwde clubhuis in 2003. Dankzij het nieuwe clubhuis en de inzet van een aantal gedreven medewerkers groeide de club.

Nu wordt er nog elke dag verder gebouwd aan de toekomst van de club, met de jeugd als centraal punt.