Opstart vs Covid-19

Beste ATBS’ers,

Dat de coronacrisis al sinds lange tijd roet in het eten gooit, is niets nieuws…  De Provincie Antwerpen werd zwaar getroffen, met als gevolg enkele specifieke maatregelen die we sinds kort moeten aanhouden.

Ook de opstart van het nieuwe korfbalseizoen komt in het gedrang.  Waar we normaal gezien rond deze tijd alles in gereedheid brengen om er terug ‘vollen bak’ tegenaan te gaan, is het nu nog steeds bang afwachten of het komende seizoen nog te redden valt.

Bestuur, trainers en ploegverantwoordelijken hebben echter niet stilgezeten.  Er werd veel heen en weer gecommuniceerd via allerlei kanalen en het bestuur stak de koppen bij elkaar om een duidelijk standpunt te kunnen formuleren.

Sportieve opstart

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande start van de trainingen en de competitie:

(onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. covid-19)

CategorieEerste trainingStart competitie
Bewegingsschool/U6Zaterdag 29/08, 9u30 tot 10u30n.v.t.
U8/U10Dinsdag 18/08, 18u30 tot 19u30n.v.t.
U19Dinsdag 11/08, 18u30 tot 19u30Zondag 6 september 2020
Kern (A+B)Laatste week van augustus (exacte planning volgt nog)Zondag 20 september 2020
Gewestelijke (ATBS 2+3)n.v.t.Zondag 20 september 2020
RecreantenEerste week van september (exacte planning volgt nog)(nog geen speelgelegenheid gepland)
G-korfbal(opstart nog niet gekend, exacte planning volgt nog)n.v.t.

We hopen van harte dat we deze planning kunnen aanhouden en jullie spoedig mogen verwelkomen op onze club!

Lidgeld

Aangezien er nog steeds veel onzekerheid is over het komende seizoen en de kans bestaat dat er geen volwaardige competitie zal kunnen gespeeld worden, werd binnen het bestuur bekeken hoe zich dat vertaald naar de jaarlijkse lidgelden.

Om onze spelende leden, die in normale omstandigheden van een volwaardige competitie genieten, tegemoet te komen, werd er beslist om voorlopig 50% van het lidgeld op te vragen voor volgende categorieën: senioren (kern & gewestelijke), recreanten, G-korfbal en U19.

Wanneer de resterende 50% wordt opgevraagd, zal afhangen van de verdere evolutie tijdens het seizoen.

Wat betreft onze spelers jonger dan 12 jaar, verandert er eigenlijk niets.  Zij kunnen wel gewoon starten met de trainingen en mogen zich ook verwachten aan speelgelegenheid.  Daarom leek het ons redelijk om voor hen nu reeds het volledige lidgeld op te vragen.

Wat betreft onze adherenten, steunende leden, erelenen en sympathisanten: wij kunnen jullie steun nu meer dan ooit gebruiken en hopen dan ook te mogen rekenen op jullie bijdrages voor het lidgeld.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV)

Gezien de gekende omstandigheden kon onze JAV nog niet plaatsvinden.  De vzw-wetgeving voorziet hierin uitzonderlijk de nodige flexibiliteit waardoor uitstel van de JAV mogelijk is.

Er werd reeds bekeken of deze vergadering eventueel via digitale weg kan worden georganiseerd maar binnen onze groep van stemgerechtigde leden zien we veel verschillende generaties die niet allemaal digitaal bereikbaar zijn.  Hen ‘uitsluiten’ van deze vergadering zou dus niet correct zijn.

Zodra de maatregelen het toelaten, wordt de JAV zo snel mogelijk georganiseerd.  Wij hopen ook hiervoor te mogen rekenen op uw begrip.

Met bovenstaande mededelingen hebben we hopelijk al flink wat vragen van onze leden beantwoord.  U merkte vast wel op dat ook wij (bestuur, trainers en ploegverantwoordelijken) nog met veel vragen en onzekerheden zitten.

Gelukkig is nog één ding zeker: samen slaan we ons er doorheen! One Team, One Dream!

Sportieve groeten,

Bestuur ATBS Korfbal

Start a Conversation

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *